DORPSCOÖPERATIE
"SAMEN HENGEVELDE"

U vindt hier informatie over alle zaken waar de belangenvereniging van het dorp Hengevelde zich mee bezig houdt en voor inzet.
Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u contact met ons opnemen.

WONEN
THEMA: WONEN
Wij streven ernaar Hengevelde leefbaar te houden voor jong en oud. En willen dat iedereen die in Hengevelde wil wonen, dit ook kan. We zijn betrokken bij projecten om het aanbod van woningen uit te bereiden. Daarbij kijken wij naar de behoefte van onze inwoners. Voor de leefbaarheid is het van essentieel belang dat we streven naar een maximaal inwoneraantal en een gezonde mix van alle leeftijden.
BIODIVERSITEIT
THEMA: BIODIVERSITEIT
Biodiversiteit en natuur in en om Hengevelde was al één van de veelbesproken thema’s tijdens de sessies in de Kerk en de sessies voor de jeugd in de Marke en bij de Gebrande Wateren. Mogelijke oprichting van een werkgroep rond dit thema staat voor het komend jaar op de agenda,
DORPSVISIE / STRUCTUUR
THEMA: DORPSVISIE / STRUCTUUR
De maatschappij verandert en Hengevelde verandert mee. Met het dorpsplan kijken we naar de toekomst van ons mooie dorp. Ieder jaar evalueren we het huidige plan en schaven we bij waar nodig om de leefbaarheid in het dorp te bewaren en zelfs te vergroten. Hengevelde staat bekend als bedrijvig, sportief, mooi, groen en betrokken, en dat willen we zo houden.
DUURZAAMHEID
THEMA: DUURZAAMHEID
In 2035 is Hof van Twente energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. Inwoners van Hengevelde vinden duurzaamheid belangrijk. Dat uit zich op meerdere manieren. Zo ligt menig dak in Hengevelde al vol met zonnepanelen.
ONDERWIJS
THEMA: ONDERWIJS
De Petrusschool is de enige basisschool in Hengevelde. Wij willen goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen uit Hengevelde en omgeving. Kan dat op de huidige plek in de huidige school? Aansluiting zoeken bij de MFA? Wat gaat de toekomst ons brengen?
MFA
THEMA: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE
Een nieuwe MFA is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Een plek waar mensen samen komen. Onze huidige 3 sportaccommodaties zijn oud. Sommige zelfs meer dan 50 jaar. We moeten z.s.m. een nieuwe MFA realiseren conform de huidige standaarden. Duurzaam, energieneutraal en klaar voor de komende 50 jaar. Hengevelde heeft massaal uitgesproken dat dit één gezamenlijke accommodatie moet worden voor alle verenigingen binnen Hengevelde.

DORPSCOÖPERATIE
"SAMEN HENGEVELDE"

U vindt hier informatie over alle zaken waar de belangenvereniging van het dorp Hengevelde zich mee bezig houdt en voor inzet.
Mocht u geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u contact met ons opnemen.

WAAROM "SAMEN HENGEVELDE"

Als Dorpscoöperatie Samen Hengevelde komen we op voor de belangen van alle Hengeveldenaren.  Jouw stem is daarin heel belangrijk. Nu en in de toekomst. Of het nou gaat om wonen (kavels voor starters en senioren), sport- en cultuur (Multifunctionele Accommodatie), onderwijs, voorzieningen voor jong en oud, veiligheid in het dorp… Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker we als gemeenschap staan om samen met de gemeente en andere overheden onze doelen en wensen te realiseren. Alles voor een leefbaar Hengevelde. Ben jij 16 jaar of ouder, sluit je dan aan en word lid voor maar 5 euro per jaar.
Aanmelden dorpscoöperatie

PARTNERS "SAMEN HENGEVELDE"

WAT IS ONZE DOELSTELLING

Missie
De coöperatie “Samen Hengevelde” wil als belangenbehartiger de stem van het dorp en de gemeenschap Hengevelde laten weerklinken en de gemeenschap laten participeren in onderwerpen en projecten die invloed hebben op de leefbaarheid, sociale veiligheid en de toekomstbestendigheid van het dorp en de gemeenschap Hengevelde.

ROADMAP - 2018/HEDEN

7 nov. 2023

Koning Willem-Alexander was vandaag op werkbezoek in Hengevelde.

Het bezoek staat in het teken van de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de kracht en de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap. Er is uitvoerig gesproken over o.a. onze dorpscoöperatie en de plannen omtrent de realsiatie van een nieuwe MFA. Ook ging de koning in gesprek met enkele Hengeveldse ondernemers en is er gesproken over over de lokale kansen en de knelpunten rondom wonen (voor jong & oud) in Hengevelde.

Klik hier voor verslag op website Koninklijk Huis

7 nov. 2023

26 okt. 2023

Koning bezoekt Hengevelde

Koning bezoekt Hengevelde
Zijne Majesteit de Koning bezoekt dinsdag 7 november het dorp Hengevelde in de gemeente Hof van Twente, Overijssel. Het bezoek staat in het teken van de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de kracht en de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap.

>> Lees meer op de website van ons Koninklijkhuis 

18 okt. 2023

UPDATE MFA - LOCATIEONDERZOEK / SCHETSEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING


Opvolgend aan onze eigen locatie inventarisatie is N+L landschapsontwerpers en BCT-architecten gestart met een nader locatieonderzoek.

Parallel is onlangs in navolging op het locatieonderzoek ook gestart met het maken van enkele schetsontwerpen waarbij N+L landschapsontwerpers en BCT-architecten het programma (wensen en eisen gebruikers/verenigingen en de inbreng van de omwonenden n.a.v. bijeenkomst van 28 juni jl.) en de landschappelijke inpassing in de omgeving naar voren laten komen. Hiernaast zullen zij ons gaan ondersteunen bij het verder uitwerken van de financiële haalbaarheid.

Wij verwachten de uitkomsten van deze onderzoeken op korte termijn te kunnen presenteren.

18 okt. 2023

18 okt. 2023

Grote kerk in Hengevelde sluit... maar wanneer?

Dinsdagavond was in Kulturhus de Marke de veelvuldig aangekondigde bijeenkomst over de toekomst van onze kerk. Het gebeuren kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs stoelen bij geplaatst worden. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd en ook vele burgers waren aanwezig.

Lees verslag op WN


13 sept. 2023

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

Woensdag 13 september waren de kersverse nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel te gast in Hengevelde voor een werkbezoek. De bijeenkomst was in Kulturhus de Marke. Naast het samen praten over de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing in Den Haag, in de provincie, in de Gemeente Hof van Twente en in ons eigen dorp hebben we ook stil gestaan bij de inmiddels jarenlange samenwerking met Studio Vers Bestuur en is er uitvoerig gesproken over de plannen die er zijn in Hengevelde m.b.t. onder andere de realisatie van een nieuwe MFA. Ook de nieuwe statenleden zijn dus op de hoogte van de plannen/wensen/uitdagingen die we als gemeenschap Hengevelde hebben met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp voor de lange termijn.

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

13 sept. 2023

8 sept. 2023

Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

“Samen nadenken over kansen, wensen en toekomstmogelijkheden voor het kerkgebouw midden in ons dorp. Dat is waarvoor we mensen uitnodigen”, zegt Patrick Goorhuis als voorzitter van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. Op dinsdag 17 oktober vanaf half 8 is elke Hengeveldenaar welkom in Kulturhus De Marke om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd. Naast informatie vanuit de locatieraad, vertelt Jan Put als vicevoorzitter van het Parochiebestuur over de stand van zaken rond de Petrus en Paulus kerk.


Lees meer op WN

28 juni 2023

Informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie van de MFA

Woemsdag 28 juni 2023 was er een informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie van de MFA

De dorpscoöperatie Hengevelde heeft deze avond in samenwerking met de werkgroep MFA (onderdeel van de dorpscoöperatie) en de gemeente een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de beoogde locatie van de nieuwe MFA. Er was veel belangstelling voor de avond bij Herberg de Gebrande Waateren. De avond werd geleid door Miranda Mulder van Anno.Nu. Zij  adviseren en ondersteunen dorpen en kernen in participatieprocessen. 
Tijdens de avond werden onderstaande korte presentaties gegeven.
 • Participatie - rol dorpscoöperatie (Dorpscooperatie)
 • Stavaza plannen nieuwe MFA  (werkgroep MFA)
 • Rol gemeente (Gemeente Hof van Twente)
Daarna was er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen er werd gepresenteerd. De aanwezige omwonenden werden gevraagd ideeën/suggesties voor de nieuwe MFA te delen met de werkgroep en konden zelf aangeven hoe zij betrokken willen blijven bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

28 juni 2023

7 juni 2023

BEOOGDE LOCATIE NIEUWE MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HENGEVELDE BEKEND

De afgelopen periode vond – met medewerking van de gemeente, de provincie Overijssel en een extern bureau – verkenning plaats naar de meest geschikte locatie voor het realiseren van een nieuwe MFA. Dit heeft geleid tot een beoogde locatie aan de Needsestraat (zie de foto).
Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

>> Lees meer op WegdamNieuws

18 mei 2023

Bestuur dorpscoöperatie compleet

Met de toerdeding van Stijn Jonker als penningmeester is het bestuur compleet. 
Kijk op de pagina "Bestuur" voor een totaal overzicht van het gehele bestuur.

Zie ook WN

18 mei 2023

21 maart 2023

Informatieve avond met Senioren Hengevelde en Vrouw Actief

Vanaf eind 2019 wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een passende toekomst voor de Hengeveldse gemeenschap. Hoe willen we dat Hengevelde er over een aantal jaren uit ziet op het gebied van sportvoorzieningen, wonen, zorg, onderwijs, kerk, natuur en milieu, etc.

Dinsdag 21 maart 2023 was er in samenspraak met Senioren Hengevelde en Vrouw Actief een extra bijeenkomst georganiseerd om juist ook aandacht te geven aan de belangen van niet direct sportgerichte zaken. Er zijn namelijk meer behoeftes dan sport alleen.

Er werd tijdens deze goed bezochte avond o.a. gesproken over onderstaande punten.

 • aan sociale en culturele voorzieningen,
 • aan huisvesting voor jong en oud,
 • aan voldoende medische zorg, hulp en opvang,
 • aan ruimte voor gezellige ontmoetingen en vergaderingen,
 • aan een veilige, gezonde leefomgeving,
 • aan goed onderwijs en opvang van onze jeugd.
De dropscoöperatie was aanwezig en informeerde over de voortgang van de diverse werkgroepen. 

Tijdens de vergaderinge werd vanuit de zaal als punt van aandacht voor de werkgroep MFA en de dorpscoöperatie in gebracht om met de diverse instanties in gesprek te gaan/blijven over de behoeftes die er zijn.
Oproep vanuit de werkgroep MFA en dorpscoöperatie aan heel Hengevelde en met name de aanwezigen: breng pro-actief als individu of als bestuurder in kaart welke behoeftes er zijn. Zoek contact met de werkgroepen om samen één en ander verder vorm te geven. SAMEN dan wordt één + één DRIE  

9 maart 2023

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!
Donderdagochtend was er hoog bezoek vanuit het provinciehuis in Zwolle. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek aan Kulturhus de Marke om samen met de werkgroep te sparren over de plannen voor een nieuwe MFA in Hengevelde. De in Manderveen wonende de Witte heeft in zijn portefeuille onder meer thema’s als Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie & toerisme en Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van projecten met maatschappelijk vastgoed.

Lees meer >>

9 maart 2023

8 maart 2023

Eerste ledenvergadering Dorpscoörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Op woensdag 8 maart 2023 was het dan zo ver: Met een mooi start aantal van 185 leden verschenen de nieuwe bestuursleden  bij de Gebrande Waateren aan de aftrap.

18 febr. 2023

Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de nieuwe omgevingsvisie


Bij blijven over het nu en meedenken over de toekomst van Hengevelde? Kom dan op 8 maart naar Herberg De Gebrande Waateren. Geen ingewikkelde materie en lange verhalen over nieuwe wetgeving, maar een actieve avond met twee boeiende presentaties.
Lees hier het artikel op WN
Tevens is er op de website van de gemeente Hof van Twente een pagina ingericht omtrent dit thema. Lees hier meer!

18 febr. 2023

13 febr. 2023

Word lid van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en beslis mee

Dorpscoöperatie Samen Hengevelde komt op voor de belangen van alle Hengeveldenaren. Jouw stem is daarin heel belangrijk. Nu en in de toekomst. Of het nou gaat om wonen (kavels voor starters en senioren), sport- en cultuur (Multifunctionele Accommodatie), onderwijs, voorzieningen voor jong en oud, veiligheid in het dorp… Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker we als gemeenschap staan om samen met de gemeente en andere overheden onze doelen en wensen te realiseren. Alles voor een leefbaar Hengevelde. Ben jij 16 jaar of ouder, sluit je dan aan en word lid voor maar 5 euro per jaar.
Lees oproep op WN

1 febr. 2023

Sportverenigingen tekenen intentieverklaring om samen te komen tot één nieuwe Multifunctionele Accommodatie

Woensdag 1 februari hebben de 5 voorzitters van de grotere Hengeveldse sportverenigingen en de voorzitter van de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. “Hiermee willen we zwart op wit bevestigen dat onze neuzen dezelfde kant op staan. Essentieel in de voorbereiding van de
gezamenlijk te realiseren nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in
Hengevelde ”,  benadrukt Mark Tuinte. Hij is voorzitter van de SSGH.

Lees artikel op WN

1 febr. 2023

7 jan. 2023

Denk mee! Groen in en om Hengevelde

Wie vindt het leuk om mee te denken over het groen in Hengevelde en/of wil eventueel later dit jaar onderdeel gaan uitmaken van de Werkgroep Biodiversiteit?

Biodiversiteit en natuur in en om Hengevelde was al één van de veelbesproken thema’s tijdens de sessies in de Kerk en de sessies voor de jeugd in de Marke en bij de Gebrande Wateren. Mogelijke oprichting van een werkgroep rond dit thema staat voor het komend jaar op de agenda, Wij zijn recent gewezen op de mogelijkheid om een (forse) subsidie te verkrijgen die het mogelijk maakt ons dorp verder te vergroenen. 
Lees artikel op WN

4 jan. 2023

De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

Vlak voor Kerst, op 21 december 2022, werden de handtekeningen gezet op de notariële akte. Daarmee staat Dorpscoöperatie Samen Hengevelde officieel op de kaart.


Lees artikel op WN

4 jan. 2023

1 okt. 2022

Succesvolle en interactieve bijeenkomst Samen Hengevelde

Wat vorig jaar begon vanuit de werkgroep ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, staat nu aan de vooravond van de oprichting van een dorpscoöperatie. Vanmiddag kwamen zo’n 60 Hengeveldenaren bij elkaar om samen een stap in de richting te doen van een dorpscoöperatie, en belangrijker nog hoe deze eruit moet komen te zien. Na de presentaties over de totstandkoming van de werkgroep en de tot nu toe bereikte plannen door Toekomstbestendig Hengevelde. Ook de aankomende uitdagingen met de mogelijke nieuwbouw van diverse sportaccommodaties kwam ter sprake. De huidige locaties waaronder de sporthal zijn verouderd. Kozijnen die op het einde van hun levensduur lopen, lekkages en bijvoorbeeld een energieslurpend verwarmingssysteem.
Na diverse presentaties van onder meer Mark Tuinte en Linde Kuipers werden de aanwezigen verdeeld in diverse groepen, waarin gebrainstormd werd over De werkgroep de mogelijke uitdaging om vanuit participatie samen met de inwoners van Hengevelde én de gemeente Hof van Twente aan één nieuw multifunctioneel sportcomplex voor sport en cultuur te werken.

Lees artikel op WN

16 sept. 2022

Woonbehoefte Hengevelde in beeld

Eind augustus deed de Werkgroep Wonen een laatste oproep aan inwoners van Hengevelde (jongeren tot 30 jaar en 55-plussers). Vraag was om de enquête in te vullen waarin zij woonwensen konden aangeven. Nu blijkt dat maar liefst 160 mensen dit hebben gedaan!
Lees artikel WN

16 sept. 2022

2 sept. 2022

Onder de indruk - directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde

Image
Je weet het vast nog wel; vorig jaar rond deze tijd kwamen we massaal naar de kerk om te praten over de toekomst van Hengevelde. Die samenwerking heeft veel moois opgeleverd. Er zijn werkgroepen ontstaan en er is veel gebeurd. Ook bestuurlijk Nederland kreeg hier lucht van. Er zijn meerdere bezoeken geweest aan Hengevelde vanuit de gemeente, vanuit de provincie maar ook  vanuit politiek Den Haag. Op 2 september was de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde. Bij HEBO hebben we als werkgroep een presentatie mogen geven over onze plannen en hoe we bewonersinvloed proberen vorm te gegeven met het oog op een toekomstbestendig Hengevelde. Er werden veel vragen gesteld aan ons, en de gasten waren zichtbaar onder de indruk van wat we al bereikt hebben en waar we samen naartoe willen. 

5 juni 2022

Commissaris van de Koning enthousiast

Gisteren bracht Commissaris van de Koning Heidema een bezoek aan Hengevelde (HEBO). Samen met kabinetschef Eiko Smid ging hij drie keer in gesprek: met het nieuwe college, met de nieuwe gemeenteraad en met inwoners die betrokken zijn bij Dynamiek Stokkum, Toekomstbestendig Hengevelde en Duurzaam Initiatief MarkeloNoord. De Commissaris vond het een informatieve middag in een zelfbewuste gemeente met inspirerende inwonersinitiatieven. Burgemeester Nauta nodige hem meteen uit voor een volgend bezoek: ‘Verget ‘t wierkom’n nich!’
Zie verslag op WN

5 juni 2022

30 mei 2022

ZOMERBRIEF VOOR DE GEMEENTE

Multifunctioneel goed doordacht
“Vlak voor de zomervakantie hebben we een flinke bijdrage geleverd aan de Zomerbrief van de gemeente Hof van Twente. Een bijdrage van een kleine 20 pagina’s dik, waarin we uitleggen waarom we gaan voor nieuwbouw van een MFA in Hengevelde. 

Keuzes in de gemeenteraad
De Zomerbrief is een nota met veel verschillende onderwerpen die de gemeenteraad in juli zicht geeft op wat er speelt in de verschillende kernen. “Komende herfst gaat de raad financiële keuzes maken of maatregelen treffen om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen.” Wil je weten wat er in het document staat over het MFA dat we hebben aangeleverd voor de zomerbrief, lees dan mee, en vertel ons wat je ervan vindt. 


6 mei 2022

Van Werkgroep “HENGEVELDE 2025-2035” en “TOEKOMSTBESTENDIG HENGEVELDE” naar Dorpscoöperatie “SAMEN HENGEVELDE”

Na de bijeenkomst in de kerk op 2 oktober, in het afgelopen najaar, zijn we met een aantal mensen van ”Toekomstbestendig Hengevelde” aangevuld met een aantal betrokken dorpsgenoten aan de slag gegaan met het thema Organisatie/Structuur/”Dorpsraad”. Oftewel: hoe kan in de toekomst de nu actieve werkgroep ”Toekomstbestendig Hengevelde” verder gaan en ingevuld worden.
Lees volledige verslag op WN

6 mei 2022

26 april 2022

Werkgroep Wonen: Enquête de woonbehoefte peilen jongeren en 55-plussers

Om voorbereid te zijn op de toekomst is er wederom een enquête opgesteld om de woonbehoefte te peilen van de jongeren en de 55-plussers. Met de verzamelde data gaan we daarna in gesprek met de gemeente. In toekomstige plannen rondom wonen willen we ook rekening houden met de opvang van vluchtelingen.

8 & 22 april 2022

Jeugd laat zich horen tijdens bijeenkomsten ‘Toekomstbestendig Hengevelde’


Op 8 en 22 april vonden bijeenkomsten plaats voor de jeugd in Hengevelde om mee te praten over de toekomst van Hengevelde. Na een uiterst succesvolle bijeenkomst op 2 oktober 2021 in de kerk, kwamen er geluiden dat de jeugd ook nadrukkelijk moet worden betrokken in de ontwikkelingen.
Lees hier het artikel op WN

8 & 22 april 2022

22 maart 2022

bijeenkomst college B&W en Werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde


Doel bijeenkomst
De afgelopen maanden zijn er meerdere themawerkgroepen opgericht. Deze themawerkgroepen zijn op basis van prioriteit (2 oktober samen bepaalt in de kerk) opgericht. Onderstaande themawerkgroepen zijn inmiddels operationeel.

 1. Wonen (werkgroep TBH – Wonen)
 2. Sport en bewegen (werkgroep TBH – MFA)
 3. Onderwijs (werkgroep TBH – Onderwijs)
 4. Dorpsraad (werkgroep TBH – Structuur)

De werkgroepen bestaan uit betrokken inwoners, afgevaardigden van betrokken verenigingen, instanties of stichtingen.

Lees hier het verslag op WN

11 jan. 2022

Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B&W uitgesteld

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

11 jan. 2022

15 dec. 2021

update WONEN

Het afgelopen jaar zijn in Hengevelde 16 starterswoningen en 6 levensbestendige woningen gerealiseerd op plan De Marke III, fase 2. Deze woningen zijn in aanbouw of worden binnenkort gebouwd. Ook voor komend jaar willen we graag in samenspraak met de gemeente Hof van Twente levensloopbestendige woningen en woningen voor jongvolwassenen realiseren. 
Lees hier artikel op WN

27 okt. 2021

Vervolgstappen n.a.v. bijeenkomst in de kerk

Toekomstig Hengevelde: Hoe nu verder? Woensdag 20 oktober 2021 is de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde (TBH) bijeengekomen om gezamenlijk de vervolgstappen verder met elkaar af te stemmen.
Klik hier voor het artikel op WN (stappenplan)


27 okt. 2021

2 okt. 2021

Bijeenkomst in de kerk

Toekomstbestendig Hengevelde: ‘Geen tijdperk van veranderingen, maar verandering van tijdperken’

Zaterdag was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde. Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van gesprek deze middag! In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) van een ondernemend wat Hengevelde betreft, maar ook dat er veel moest gebeuren! De bedoeling van deze middag: Dat ideeën, wensen en behoeften voor verschillende thema’s een beslissing wordt namens ons allemaal. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Of wat missen we eigenlijk nog in Hengevelde?
Lees hier artikel op WN over deze middag

18 sept. 2021

Denk en praat mee over Hengevelde

Oproep aan heel Hengevelde om zaterdag 2 oktober 2021 in de  kerk mee te denken over de toekomst van Hengevelde.
Lees volledige artikel op WN

18 sept. 2021

11 juni 2021

Prioriteit : een mFA maar niet op één van huidige lokaties

In de afgelopen maanden zijn diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan besproken. Op de huidige locaties is de ontwikkeling van een ‘multifunctionele accommodatie’ vooralsnog niet goed haalbaar. Daarom is de focus nu verlegd en de ambitie is om binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuw multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit hele traject gaat dus enkele jaren in beslag nemen. Alle betrokken partijen hebben echter wel de nadrukkelijke en gezamenlijke ambitie om dit, zo snel als kan, te realiseren. Ook de gemeente is hiervan op de hoogte.

Plannen on hold
Tot die tijd worden dan ook de noodzakelijke investeringen binnen de huidige accommodaties (voetbal, SSGH, tennis) gedaan. Op die manier blijven deze voorzieningen de eerstvolgende jaren up-to-date en goed toegankelijk voor Hengevelde.
Lees volledige artikel op WN

februari / maart 2021

Onderzoek mogelijkheden MFA op sportpark Rupertserve

Één nieuw gezamenlijk sportcomplex met MFA voor o.a. voetbal, tennis en alle binnensportverenigingen op het huidge sportpark Rupertserve. Wat zijn de mogelijkheden? Zie onderstaande presentaties en/of verslagleggingen n.a.v. enkele  bijeenkomsten met de Werkgroep Hengevelde 2535 (voorloper werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde / Dorpscooperate Samen Hengevelde)  

februari / maart 2021

20 okt 2020

Hengevelde toekomstbestendig! Hoe geven we optimale invulling aan sport, onderwijs/IKC, woonzorg en cultuur?

Op wegdamnieuws.nl wordt een artikel gepubliceerd door de werkgroep Hengevelde2535. In het artikel wordt heel Hengevelde opgeroepen actief mee te denken inzake een toekomstbestendig Hengevelde. Tevens wordt de gemeenschap geinformeerd over de tot nu toe gezette stappen. Lees het volledige artikel op Wegdamnieuws.nl

27 mei 2020

College B&W in de Marke

Ondanks de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst in de Marke. Alle partijen waren het eens dat na de bijeenkomst van 30 april een onbevredigend gevoel overheerst. In dit gesprek heeft het College een duidelijke boodschap voor Hengevelde en aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren. Een verouderde sporthal, uitbreidingsproblematieken bij WTC, parkeerproblematiek rondom de Bretelerstraat, huidige renovatie/nieuwbouwplannen bij W.V.V.’34 en meerdere kantines zijn issues die momenteel spelen. De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Wellicht een interessante oplossing voor sportend Hengevelde.

27 mei 2020

30 april 2020

Videocall met College B&W

Omdat we overtuigd zijn van het belang van een visie voor deze ontwikkelingen hebben we met enige vertraging door alle coronamaatregelen op 30 april 2020 via Teams wederom gesproken met het College van B&W. Een voor de werkgroep teleurstellend gesprek waarbij duidelijk werd dat er weinig draagvlak is binnen het gemeentehuis inzake het "te omvangrijke project".

27 februari 2020

En toen kwam corona

Wat nu? Hoe verder?

27 februari 2020

11 februari 2020

Eerste bijeenkomst toenmalige werkgroep Hengevelde2535 en B&W (Kulturhus de Marke )

Gesproken werd over een ambitieus plan bij Erve Smit aan de Bretelerstraat. In dit plan werd door het verplaatsen/samenvoegen van bestaande lokaties/accomdaties ruimte gecreerd voor andere plannen/projecten die nu vastlopen. Er werd o.a. gesproken over een nieuw sportcomplex met MFA, nieuwe school, Blijven wonen in Hengevelde, invulling van de kerk en een centrale plek voor zorg.


IMG 8607

8 februari 2020

Eerste plannen presenteren

Eerste bijeenkomst met betrokken verenigingen en instanties bij HEBO in de oude houtzagerij waarin een eerste aanzet werd gedeeld van een mogelijke toekomstvisie voor Hengevelde. Bij de bijeenkomst waren ca 80 personen aanwezig. Allen afgevaardigden vanuit besturen/commissies.

8 februari 2020

Eind 2019

WAT IS SLIM

Binnen Hengevelde werd er aan de spreekwoordelijke keukentafel steeds vaker gediscusseerd over de eerder gepresenteerde investeringsplannen van o.a. de SSGH, W.V.V.'34 en WTC. Nu het momentum om samen een duurzame oplossing te ontwikkelen? Een groep betrokken Hengeveldenaren (niet alleen bestuurders) denken dat het anders kan/moet. Ook de school denkt vanuit de OR mee.

2018/2019 en eerder

Investeringsplannen diverse accommodaties

Zowel op sportpark Rupertserve (voetbalvelden), Kulturhus de Marke (sporthal) als op tennispark 't Root zijn verbouw/nieuwbouwplannen. Daarnaast zijn er meerdere plannen/innitiatieven binnen Hengevelde die vastlopen. Denk hierbij o.a. aan het project Blijven Wonen In Hengevelde (opgestart in 2014). Dit is "een carebrede kleinschalige woonvorm" voor mensen met een zorgbehoefte die graag willen blijven wonen in Hengevelde. De plannen voor extra tennisbanen waren er al in 2016 getuige dit artikel op WN.

Lees ook:

2018/2019 en eerder