Nieuws

Koning bezoekt Hengevelde

Koning bezoekt Hengevelde

Hengevelde heeft ruim tweeduizend inwoners en een sterk ondernemersklimaat met ruim 150 bedrijven en meer dan duizend arbeidsplaatsen. Het bezoek aan Hengevelde start bij een Bed & Breakfast in het buitengebied. De eigenaren hebben hun boerenbedrijf getransformeerd tot een combinatie van een B&B en een sociaal ontwikkelbedrijf. De Koning spreekt hier met  onder meer de eigenaren van de B&B en met de eigenaar van een geitenboerderij en van een melkveeboerderij. De ondernemers vertellen over actuele thema’s die spelen op het platteland, zoals de mogelijkheden voor agrarische bebouwing die leeg komt te staan, alternatieve bestaansbronnen en de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Aansluitend bezoekt de Koning nieuwbouwwijk De Marke III waar woningen voor starters, levensloopbestendige woningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen zijn gebouwd. Aan de keukentafel in één van de nieuwe woningen vertellen jongere en oudere bewoners van de wijk en een lokale aannemer die een aantal woningen in de wijk heeft gebouwd over de lokale kansen en de knelpunten rondom wonen. Thema’s die aan bod komen zijn hoe jong en oud in het dorp kunnen blijven wonen, welke mogelijkheden er zijn om doorstroom naar andere woningen te bevorderen en hoe er voldoende  en betaalbaar woningaanbod blijft.  

Het bezoek wordt afgesloten in Kulturhus de Marke, het dorpshuis van Hengevelde waar sport, cultuur en vrijwilligers samenkomen. De Koning bezoekt de verschillende sportverenigingen en gaat met de sporters en bestuursleden in gesprek over de inzet van vrijwilligers, over de huidige accommodatie en over de inspanningen voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel sportpark. Ook spreekt de Koning in het Kulturhus met de organisatie van de Zomerfeesten Hengevelde, een jaarlijks evenement met optredens van bekende artiesten en ongeveer 25.000 bezoekers uit de hele regio. Hierna volgt een gesprek met enkele leden van de werkgroep MFA, dat onderdeel uitmaakt van de Dorpscoöperatie Samen Hengevelde, die de inwoners van het dorp betrekt bij de toekomstplannen voor het dorp, bij de thema’s die in Hengevelde en omgeving spelen en de belangenbehartiger van de gemeenschap wil zijn. Afsluitend gaat de Koning in gesprek met een aantal lokale ondernemers over hun (familie)bedrijven, de samenwerking met collega-ondernemers, duurzaam ondernemerschap en de verbinding met het dorp.

 

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

Werkbezoek nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel

Woensdag 13 september jl. waren de kersverse nieuwe statenleden van de Provincie Overijssel te gast in Hengevelde voor een werkbezoek. De bijeenkomst was in Kulturhus de Marke. Naast het samen praten over de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing in Den Haag, in de provincie, in de Gemeente Hof van Twente en in ons eigen dorp hebben we ook stil gestaan bij de inmiddels jarenlange samenwerking met Studio Vers Bestuur en is er uitvoerig gesproken over de plannen die er zijn in Hengevelde m.b.t. onder andere de realisatie van een nieuwe MFA. Ook de nieuwe statenleden zijn dus op de hoogte van de plannen/wensen/uitdagingen die we als gemeenschap Hengevelde hebben met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp voor de lange termijn.

Zie ook LI provincie Overijssel

Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

Staat ons kerkgebouw over 10 jaar nog steeds centraal in Hengevelde?

“Samen nadenken over kansen, wensen en toekomstmogelijkheden voor het kerkgebouw midden in ons dorp. Dat is waarvoor we mensen uitnodigen”, zegt Patrick Goorhuis als voorzitter van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. Op dinsdag 17 oktober vanaf half 8 is elke Hengeveldenaar welkom in Kulturhus De Marke om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd. Naast informatie vanuit de locatieraad, vertelt Jan Put als vicevoorzitter van het Parochiebestuur over de stand van zaken rond de Petrus en Paulus kerk.

Kansen voor de kerk
In veel omliggende plaatsen heeft het kerkgebouw al geen functie meer als kerk. Dat is in Hengevelde nog niet aan de orde. Hengevelde heeft in de Petrus en Pauluskerk naast het schip van de grote kerk, ook nog de dagkerk die in gebruik is voor diensten. Maar hoelang blijft de situatie zoals die nu is? Kan de kerk of een deel van de kerk een andere functie krijgen? Mogelijk een functie belangrijk voor ons dorp? “De toekomst van Hengevelde gaat ons allemaal aan het hart. Dat bewezen we in oktober 2021, toen mensen massaal meedachten. Sindsdien hebben we samen veel gerealiseerd, waaronder het oprichten van onze dorpscoöperatie en zijn er stappen gezet richting een nieuw MFA (multi functioneel sportcomplex). Ik vertrouw erop dat we op dinsdag 17 oktober ook weer met velen samenkomen. Dit keer in De Marke en nu specifiek over de toekomst van het kerkgebouw in Hengevelde”, aldus Patrick Goorhuis.

Kom op dinsdag 17 oktober naar Kulturhus De Marke!

Dus heb jij een lumineus idee, wil je meedenken over de toekomst, of ben je gewoon benieuwd, zet de 17e dan al vast in je agenda. We hopen op een goede opkomst op dinsdag 17 oktober van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in De Marke. Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via Mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 We rekenen op een volle bak!

Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

Ook jij was misschien aanwezig bij één of enkele bijeenkomsten die de afgelopen jaren plaatsvonden in ons dorp onder de noemer ‘Toekomstgericht Hengevelde’. Daarin gaven jong en oud aan waar voor hen prioriteiten liggen bij de ontwikkeling van ons dorp. Naar aanleiding daarvan werd vorig jaar Dorpscoöperatie Samen Hengevelde opgericht. Ook de ontwikkeling van de MFA, waarin in ieder geval sport, maar wellicht ook cultuur, onderwijs en zorg een plek (kunnen) krijgen, is belangrijk voor vele Hengeveldenaren. De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de Werkgroep MFA onderzoekt samen met de gemeente Hof van Twente of en waar het mogelijk is om een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde te realiseren.

Locatie MFA
Medio 2021 werd uitgesproken dat een nieuwe MFA niet haalbaar is op de huidige sportaccommodaties. Vanaf dat moment werd er aan menige keukentafel in Hengevelde, tijdens verjaardagen of op één van de bijeenkomsten over een toekomstbestendig Hengevelde gesproken over een wenselijke locatie. Wat is de beste plek voor een nieuwe MFA? De afgelopen periode vond – met medewerking van de gemeente, de provincie Overijssel en een extern bureau – verkenning plaats naar de meest geschikte locatie voor het realiseren van een nieuwe MFA. Dit heeft geleid tot een beoogde locatie aan de Needsestraat (zie de kaart).

Meedenken voor het beste resultaat
In dit vroege stadium is er ruimte voor het inbrengen van wensen en suggesties om samen te komen tot een zo optimaal mogelijke, nieuwe situatie. De omwonenden van de beoogde nieuwe locatie zijn gisteren via een brief geïnformeerd. Heb jij geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel omwonende? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We hechten er als dorpscoöperatie Samen Hengevelde en Werkgroep MFA veel waarde aan om de plannen samen verder te ontwikkelen met o.a. de omwonenden. Binnenkort is er een speciale informatieavond voor omwonenden.

Oproep aan Hengevelde
Onze plannen worden steeds concreter. We hebben vertrouwen in de haalbaarheid, maar moeten er ons allemaal goed bewust van zijn dat er nog geen enkele toezegging is. Toch gaan we samen met de gemeente steeds een stap verder in het concreet maken/uitwerken van onze plannen. En daarom doen wij juist nu nogmaals een beroep aan éénieder die ideeën en/of suggesties wil inbrengen. Meld je bij één van de werkgroepleden. Jouw inbreng en betrokkenheid (jong of oud) wordt enorm gewaardeerd. Het zou jammer zijn dat je te laat bent!

We maken nu keuzes voor de komende 50 jaar. Dit doen we SAMEN.

Voor en door Hengevelde – samenhengevelde.nl

Ps. Mocht je n.a.v. dit artikel contact met iemand op willen nemen, schroom dan niet één van de bestuursleden van de dorpscoöperatie of de werkgroep MFA te benaderen. De namen van de bestuursleden en werkgroepleden zijn te vinden op www.samenhengevelde.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.samenhengevelde.nl en www.wegdamnieuws.nl.


Heb je vragen of opmerkingen dan kun je deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

Donderdagochtend was er hoog bezoek vanuit het provinciehuis in Zwolle. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek aan Kulturhus de Marke om samen met de werkgroep te sparren over de plannen voor een nieuwe MFA in Hengevelde. De in Manderveen wonende de Witte heeft in zijn portefeuille onder meer thema’s als Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie & toerisme en Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van projecten met maatschappelijk vastgoed.

Eerste ledenvergadering Dorps Coörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Eerste ledenvergadering Dorps Coörporatie Samen Hengevelde: “Unieke avond”

Op woensdag 8 maart 2023 was het dan zo ver: Met een mooi start aantal van 185 leden verschenen de nieuwe bestuursleden  bij de Gebrande Waateren aan de aftrap.

De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

De krabbels zijn gezet; Dorpscoöperatie Samen Hengevelde is een feit

Vlak voor Kerst, op 21 december 2022, werden de handtekeningen gezet op de notariële akte. Daarmee staat Dorpscoöperatie Samen Hengevelde officieel op de kaart. Tim Jongman, één van de initiators en lid van het oprichtingsbestuur lacht tevreden. “Het heeft heel wat uitzoekwerk en overleguurtjes gekost van ons samen, maar het is de moeite waard. Deze vorm van samenwerking en belangenbehartiging past volledig bij de wens die al langere tijd leefde in ons dorp.” Vorig jaar, op 1 oktober, tijdens de bijeenkomst waarvoor alle inwoners van Hengevelde uitgenodigd waren, werd die behoefte nog weer eens bevestigd.