WERKGROEP
MFA

De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde onderzoekt samen met de gemeente Hof van Twente of het mogelijk is om een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde te realiseren. Een nieuwe MFA is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Een plek waar mensen samen komen. Onze huidige 3 sportaccommodaties zijn oud. Sommige zelfs meer dan 50 jaar. We moeten z.s.m. een nieuwe MFA realiseren conform de huidige standaarden. Duurzaam, energieneutraal en klaar voor de komende 50 jaar. Hengevelde heeft massaal uitgesproken dat dit één gezamenlijke accommodatie moet worden voor alle verenigingen binnen Hengevelde.

Meer info? Vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar werkgroep-MFA@samenhengevelde.nl

WERKGROEP
MFA

De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde onderzoekt samen met de gemeente Hof van Twente of het mogelijk is om een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde te realiseren. Een nieuwe MFA is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Een plek waar mensen samen komen. Onze huidige 3 sportaccommodaties zijn oud. Sommige zelfs meer dan 50 jaar. We moeten z.s.m. een nieuwe MFA realiseren conform de huidige standaarden. Duurzaam, energieneutraal en klaar voor de komende 50 jaar. Hengevelde heeft massaal uitgesproken dat dit één gezamenlijke accommodatie moet worden voor alle verenigingen binnen Hengevelde.

WAAROM EEN NIEUWE MFA

Als werkgroep MFA streven we ernaar om vanuit participatie samen met de inwoners van Hengevelde en de gemeente Hof van Twente te werken aan één nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. In de MFA is ruimte voor alle sportverenigingen van Hengevelde. Tegelijk staan we open voor mooie, efficiënte en elkaar versterkende combinaties van huisvesting voor onderwijs, muziek, kunst en cultuur, zorg of andere maatschappelijke invulling. 

Van de huidige accommodaties 

De huidige sport- en cultuuraccommodaties, op meerdere locaties in Hengevelde, zijn 50 jaar oud. Op het eerste gezicht zien deze voorzieningen er nog redelijk goed uit. Dit vooral door grote inzet van vele vrijwilligers. Feit is dat we te maken hebben met sterk verouderde gebouwen en installaties. Er zijn grote investeringen nodig om het gebruik ervan ook in de toekomst voldoende veilig en functioneel te houden en om het te verduurzamen. 

Naar één nieuwe accommodatie 

Het ontwikkelen van een nieuwe MFA is de meest efficiënte en financieel verantwoorde oplossing om een duurzaam, gemeenschappelijk complex neer te zetten. Een MFA waar onze gemeenschap minimaal 40 jaar mee vooruit kan. Bij de term duurzaam denken we natuurlijk aan energieneutraliteit (of misschien wel energieleverend), biodiversiteit en onderhoudsarm. Maar deze term staat wat ons betreft zeker ook voor duurzame inzetbaarheid van onze vrijwilligers. Met ontwikkeling naar één locatie verminderen we de druk op onze vrijwilligers. Op dit moment bemensen zij bijvoorbeeld drie kantines in twee complexen. Samenvoeging tot één MFA met één kantine en andere gezamenlijke voorzieningen wordt, ook door deze vrijwilligers gezien als een zeer welkome, noodzakelijke en toekomstgerichte kans. 

Op een geschikte locatie 

De nieuwe MFA ontwikkelen op één van de bestaande locaties, blijkt na onderzoek, onmogelijk. Daaraan liggen meerdere, aantoonbare redenen ten grondslag. Op de huidige locaties is namelijk te weinig ruimte voor samenvoegen en de noodzakelijke uitbreiding in de heel nabije toekomst. Ook zou door samenvoeging op één van de huidige locaties, de overlast (licht en geluid) die nu al ervaren wordt door omwonenden, (ontoelaatbaar) toenemen. Bijkomend voordeel van een MFA op één nieuw te kiezen locatie, is dat er in de kern van Hengevelde veel ruimte vrijkomt (ca. 50.000 m2) voor andere opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg. De focus ligt daarom nu op het kiezen van een nieuwe, geschikte locatie voor het ontwikkelen van één MFA. De beoogde locatie is inmiddels bekend en hierover is ook gecommuniceerd met in eerste instantie omwonenden en een dag later de gemeenschap Hengevelde middels een persbericht op Wegdamnieuws.nl.  

Nu essentiële keuzes maken

Namens de Hengeveldse gemeenschap vraagt de werkgroep MFA aan de gemeente Hof van Twente en aan de gemeenteraad in het bijzonder, de urgentie van onze plannen te erkennen. Vanaf eind 2022 zijn we met een delegatie van de gemeente in gesprek om vragen te beantwoorden en plannen verder uit te diepen. Alles om op korte termijn belangrijke stappen te zetten die leiden tot een toekomstbestendig Hengevelde waar het fijn wonen, sporten, ondernemen, werken en recreëren is.

INTENTIEVERKLARING

Woensdag 1 februari 2023 hebben de 5 voorzitters van de grotere Hengeveldse sportverenigingen en de voorzitter van de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Hiermee willen we zwart op wit bevestigen dat onze neuzen dezelfde kant op staan. Essentieel in de voorbereiding van de gezamenlijk te realiseren nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hengevelde.

WAT/WIE IS DE WERKGROEP MFA?

ONDERDEEL VAN DE DORPSCOÖPERATIE
Op 2 oktober 2021, tijdens de middag in de kerk, werd met behulp van de Mentimeter de ambitie onderstreept voor één gezamenlijk nieuwe MFA voor alle sportverenigingen. In de kerk waren vele Hengeveldenaren van allerlei leeftijden en verschillende achtergronden aanwezig. 

Direct na de bijeenkomst van 2 oktober is daarom de werkgroep TBH-MFA opgericht, met als doel: 
Vanuit participatie met de inwoners van Hengevelde en de gemeente Hof van Twente werken aan één nieuwe multifunctionele accommodatie voor sport en cultuur op de beste geschikte locatie!

 De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de grote sportverenigingen in Hengevelde, de Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) en enkele betrokken ‘onafhankelijke’ inwoners van ons dorp. Om ervoor te zorgen dat ook de jeugd wordt gehoord, is er een klankbordgroep opgericht met afgevaardigden vanuit de jeugd van verenigingen.

Gesprekken met inwoners uit alle geledingen leveren duidelijkheid op 
De afgelopen maanden zijn diverse opties besproken en ook de voor- en nadelen hiervan. Uit deze gesprekken werd duidelijk: ontwikkeling van een nieuwe MFA op één van de huidige locaties is geen reële optie. Inmiddels is de focus verlegd. Ambitie is om binnen een termijn van vier jaar (vóór 2027) op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuwe MFA te ontwikkelen.

Enkele impressies

ROADMAP MFA - 2018/HEDEN

10 juli 2024

KADERBRIEF, INCLUSIEF MFA HENGEVELDE, GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD! OP NAAR DE BEGROTING.

img_6242Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteren en eergisteren zijn belangrijke besluiten genomen. 21 juni werd al aangekondigd dat de Gemeente Hof van Twente voornemens is in 2025 geld beschikbaar te stellen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde. De gemeenteraad gaat in die plannen mee, bleek dinsdag en woensdag bij de behandeling van de Kadernota.

Positief besluit voor de Hengevelde

Reactie werkgroep MFA: De Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de werkgroep MFA zijn zeer content met de stappen die nu zijn gezet. Deze stappen zijn essentieel voor de toekomst van ons dorp. Alles loopt tot op heden volgens planning, aldus de werkgroep. De afgelopen maanden heeft de werkgroep MFA één op één gesprekken gevoerd met alle fracties binnen de gemeenteraad. Tijdrovend maar heel belangrijk om goed duidelijk te maken welke kansen er gemeenschap breed ontstaan door het realiseren van de MFA. Gisteren en eergisteren waren we met een grote afvaardiging aanwezig op gemeentehuis bij de gemeenteraadsvergadering over de kadernota. Mooi om te zien en te horen dat onze boodschap is overgekomen. In onze plannen is vanaf dag 1 ruimte gereserveerd voor de school. Ook hebben we in de gesprekken met alle fracties veel aandacht gehad voor de enorme kans die ontstaat inzake inbreiding op de locatie waar nu de sportvoorzieningen zijn. Ook dit wordt/werd meegenomen in de overwegingen van de raadsleden. Het is prachtig om te horen dat de gemeenteraad unaniem de kadernota steunt en erg enthousiast is over de plannen in Hengevelde. Er is de afgelopen periode door heel veel Hengeveldenaren enorm veel werk verricht. Dit werd zichtbaar gewaardeerd door de raadsleden en het College van Burgemeester & Wethouders. We mogen met z’n allen trots zijn met het resultaat tot nu toe.

Dit najaar (november) staat de begrotingsbehandeling op de planning. Daar wordt op basis van de richtingen uit de kaderbrief de begroting vastgesteld. Op naar de volgende stap!

Meer info? Vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar werkgroep-MFA@samenhengevelde.nl of kijk op www.samenhengevelde.nl voor een uitgebreide roadmap inzake plan MFA.

Meer info lees je op WN

10 juli 2024

3 juli 2024

Gesprekken werkgroep MFA met de fracties

413839022_755250679980883_4473365788143247882_n

Eind mei, begin juni en 3 juli zijn diverse afvaardiging van de werkgroep MFA één op één met alle fracties binnen de gemeente Hof van Twente in gesprek gegaan over de stand van zaken m.b.t. de plannen omtrent een eventuele nieuwe MFA in Hengevelde. We hebben de fracties middels een presentaties geïnformeerd over de voortgang van het plan. We hebben ingezoomt op de kansen die het biedt voor ons dorp en de verenigingen. Maar ook is gesproken over de uitdagingen waar we tegen aan lopen. Fractieleden konden vragen stellen over de plannen en tevens kregen de leden van de werkgroep MFA tips/tricks mee vanuit de politieke partijen. Er zijn bijeenkomsten geweest met:

 1. Gemeente belangen

 2. D66

 3. In beweging

 4. VVD

 5. CDA

 6. PVDA

 7. SP

We kijken terug op zeer contructieve gesprekken.

27 juni 2024

Gemeente Hof van Twente - Investeren in voorzieningen voor inwoners

De gemeente Hof van Twente wil blijven investeren in voorzieningen voor haar inwoners. Op korte termijn wordt geld vrijgemaakt voor meerdere projecten binnen de gemeente Hof van Twente. Ook de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde (ruim 6 miljoen) staat op de planning voor 2025.

Lees hier een artikel uit de TC Tubantia

20240627tc-tub-y

27 juni 2024

18 juni 2024

Haringparty brengt €120.000,- op

Het werd een legendarische avond vanavond in de tent van de Hengeveldse Zomerfeesten: De opbrengst van de haringparty een astronomisch bedrag van € 120.000, -. Dit komt volledig ten goede aan twee goede doelen in Hengevelde:

 1. Het eerste goede doel is de oprichting van een klusruimte/werkplaats ten behoeve van onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen door vrijwilligers van Hengevelde en moet worden gerealiseerd bij de eventueel nieuwe MFA.

 2. Het tweede doel: Het inrichten van een gedenkbos naast het parochiële kerkhof. In de toekomst zullen kerkhof en gedenkbos mogelijk samen worden ondergebracht in een stichting met als werknaam “Gedenkpark Hengevelde”.

Lees meer op WN

1718744453977

15 juni 2024

Nieuwe impressies / tekeningen MFA

02ab1d05-88e8-44c8-a5af-c88fc7b8f6ab

De afgelopen maanden is er door de werkgroep MFA, de gemeente en de architect veel tijd gestoken in de verdere uitwerking van het plan op het gebied van haalbaarheid en ook ontwerptechnisch. Feedback uit informatieavonden is verwerkt en ook zijn we samen met de gebruikers (verenigingen) van de nieuwe MFA al begonnen met het indelen van de ruimtes binnen het gebouw. Denk hierbij aan een slimme multifunctionele indeling van o.a. kleedkamers, conferentieruimte en horecavoorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat we nieuwe tekeningen/impressies kunnen delen. Nog steeds zijn het concepten en nog steeds is niets in beton gegoten, maar we denken hiermee steeds meer in de goede richting te komen.

De impressies worden/zijn ook getoond op de schermen tijdens de Zomerfeesten Hengevelde.

Lees meer op Wegdamnieuws.nl

Klik hier voor meer foto's/impressies

15 juni 2024

19 mei 2024

UPDATE - MFA

De afgelopen weken/maanden zijn een tweetal documenten uitgewerkt door bct architecten en N+L landschapsadviseurs. Het gaat hierbij om een Ruimtelijk Kwaliteitsplan waarin goed gekeken is naar de landschappelijke inpassing van de nieuwe MFA. Tevens is er een Structuurvisie Hengevelde opgesteld. Deze structuurvisie geeft een beschrijving van Hengevelde met bestaande voorzieningen, woningen en industrie. Daarnaast is een landschapsanalyse gedaan met als resultaat een toekomstvisie op de ontwikkeling van Hengevelde. Een uitwerking van deze visie bestaat uit een aantal potentiële ontwikkellocaties. De structuurvisie kan dienen als onderlegger voor ontwikkelingen in de toekomst.

0-Scenario
Tevens is er een document gemaakt waarin de investeringskosten en de voor/nadelen zijn beschreven van het opknappen van de huidige accommodaties. Een scenario dat niet zal leiden tot duurzame oplossing voor de toekomst en veel beperkingen heeft.

home_visual

Kostenraming
Ook is er in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren vanuit diverse disciplines veel aandacht geweest voor de financiële haalbaarheid van de plannen. We hebben inmiddels een goed beeld bij de kosten van het totale project en zijn in een afrondende fase met betrekking tot een sluitende exploitatie.

Planvorming
Eind vorig jaar zijn de eerste schetsen getoond aan Hengevelde. Schetsen die de basis zijn voor de huidige (financiële) haalbaarheid onderzoeken. De komende periode gaan we verder met de planontwikkeling en zullen er nieuwe ontwerpen worden uitgewerkt die nog beter passen bij de eisen/wensen van de gebruikers en de feedback die is teruggekoppeld door omwonenden en andere betrokkenen uit de Hengeveldse gemeenschap.

Ook de verkeerssituatie heeft daarin uiteraard de aandacht. Hierover zijn provincie en gemeente nog in gesprek.

10 april 2024

GOEDE DOELEN HARINGPARTY UITGELICHT – ÉÉN GEZAMENLIJKE KLUSRUIMTE/WERKPLAATS

Het eerste goede doel is de oprichting van een klusruimte/werkplaats ten behoeve van onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen door vrijwilligers van Hengevelde. De inzet van vrijwilligers in Hengevelde is ongelofelijk.

afbeelding-van-whatsapp-op-2024-04-05-om-15.30.34_72bbe722

Lees artikel op WN

10 april 2024

27 mrt. 2024

LEDENVERGADERING VAN DE HENGEVELDSE DORPSCOÖPERATIE

Deze woensdagavond was het dan zover: De algemene ledenvergadering van de Hengeveldse Dorpscoöperatie bij de Gebrande Waateren. De zaal was uitermate goed gevuld waarbij opviel dat er in verhouding weinig jeugd aanwezig was.

alv-3

Lees verslag op WN

28 jan. 2024

Geslaagd bezoek MFA Burgum (FR)

c3601789-2cfe-4dc2-bcae-b41b26c2ba4c

Stipt 11 uur vertrok de bus van Taxi Ter Doest met de vrolijke André Assink achter het stuur naar Burgum. Ruim 40 Hengeveldenaren hadden vrijdag 2 februari vrijgehouden om inspiratie op te doen voor de Multi Functionele Accommodatie die wellicht gebouwd gaat worden in Hengevelde. In beton gegoten is nog niets, alle reden om inspiratie op te doen in Friesland hoe zij het hebben aangepakt en welke leerpunten we daar uit kunnen halen. Waarom helemaal daar zou je denken. De reden is simpel. Zij hebben in 2021 namelijk de prijs gewonnen voor beste sportaccommodatie van Nederland. De kwaliteit was dan ook vanaf aankomst te zien. Een tot in de puntjes verzorgde accommodatie zoals je niet elke dag tegenkomt.

Lees hier het hele verslag op WN

28 jan. 2024

28 jan. 2024

Één van de goede doelen Haringparty - een "Knarrenfabriek" bij de MFA

In Hengevelde hebben we veel gepensioneerde dorpsgenoten die onderhoud plegen bij diverse gebouwen/accommodaties in Hengevelde. Zij doen dit voor de gemeenschap, maar wat er ontbreekt is een klusruimte voor deze doelgroep. Die zou dan multifunctioneel moeten worden: Bloemschikken, kunstschilders of zelf voor kinderen die kennis kunnen maken met techniek. Daar is veel materiaal, gereedschap en machines voor nodig. Dit zal dan in de MFA geïntegreerd gaan worden.

Meer info kun je vinden op Wegdamnieuws.nl

sio-nicole-custom-768x576

17 jan. 2024

Bezoek prachtige nieuwe MFA in Burgum op vrijdag 2 februari – meld je nu aan!

westermar-1-768x405

De werkgroep MFA is druk bezig met de ontwikkeling richting een nieuwe Multifunctionele Accommodatie. Er is al heel veel werk verzet. We hebben met alle verenigingen een intentieverklaring getekend om gezamenlijk te gaan voor een nieuwe accommodatie, daar geloven we in. 2024 moet het jaar worden dat we een duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid van dit project, zowel in de uitvoering als financieel.

In dit traject willen we sportief Hengevelde en belangstellenden uitnodigen om mee te gaan naar een prachtig voorbeeld van een nieuwe MFA. Het gaat om locatie de Nije Westermar welke in Burgum (Friesland) ligt. Deze MFA ligt niet naast de deur, daarom hebben we voor dit bezoek een dag uitgetrokken.

We krijgen daar een rondleiding, informatie hoe de realisatie is verlopen, duurzaamheid komt aan de orde en we gaan in gesprek met de gebruikers van de accommodatie.

Vrijdag 2 februari vertrekt om 11:00 de bus vanaf Kulturhus De Marke. (inloop vanaf 10:45 met koffie)

We zijn rond 18:00 terug in Hengevelde waar gezorgd wordt voor een afsluitende borrel.

Dus voor degene die belangstelling heeft om mee te gaan meld je nu aan! Vol is vol !

Meld je aan via deze link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4rZ_JUhxA2xUaXyBoRe7VmJmePWG4y-PDv3JnNY_RLSO2DA/viewform

Lees ook WN

17 jan. 2024

19 dec. 2023

Plan multifunctionele accommodatie (MFA) Hengevelde valt in de prijzen en ontvangt €20.000,- van jubilerende Rabobank

“De grote winnaar is Hengevelde, waar de werkgroep MFA werkt aan een multifunctioneel sportcomplex. Dit initiatief is essentieel voor de leefbaarheid en het het voorzieningenniveau in het kerkdorp. Een voorbeeld voor velen”, aldus Robin Geerdink, directeur Rabobank Centraal Twente. „Hiermee verlagen zij energielasten, gaan zij duurzaam om met de inzet van vrijwilligers en komen er extra mogelijkheden voor woningbouw in de toekomst.”

img_6766

13 dec. 2023

13 DECEMBER INFORMATIEAVOND MFA

2023-12-15_12-32-33-2Woensdagavond 13 dec. vond de informatieavond plaats over de plannen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Heel Hengevelde was daarvoor uitgenodigd en velen waren ook present.

In de conferentiezaal van Kulturhus de Marke werd toegelicht wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd en zijn de eerste schetsen getoond. Daarbij de uitdrukkelijke mededeling dat het allemaal nog ideeën zijn en géén in beton gegoten plannen. Dus heb je nog tips? Laat het horen. De komende weken en maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Waar de werkgroep voor gaat is dat er vanuit de gezamenlijke kantine goed zicht is op tennisbanen, de sporthal en het hoofdveld van WVV’34.

Punten van aandacht:

 • Er was woensdag 13 dec. weinig jeugd aanwezig. Als werkgroep zal aandacht worden besteed aan hoe we de jeugd meer kunnen betrekken bij deze plannen. Vooral voor deze groep Hengeveldenaren is het essentieel dat er een toekomstbestendige oplossing komt.

 • Tijdens de presentaties op 13 dec. is er niks genoemd over de eventuele verhuizing van school t.z.t. naar de omgeving rondom de MFA. Dit is geen bewuste keuze. Tijdens de gesprekken na afloop bij één van de vele tafels/posters is hier zeker over gesproken. Als werkgroep hebben we juist de intentie om alles vanuit een integraal plan te bekijken. Dit is in voorgaande bijeenkomsten ook benoemd en staat ook in het document t.b.v. de zomerbrief voor de gemeente die wij in mei 2022 hebben aangeboden aan de gemeente. Zowel een school/Integraal Kind Centrum (IKC) als ook een eventueel gezondheidscentrum bij/in de MFA behoort tot de mogelijkheden en draagt bij aan het vergroten van de financiële haalbaarheid. Ook biedt dit waarschijnlijk meer mogelijkheden voor een robuuste oplossing voor de verkeerskundige uitdaging.

Klik hier voor een uitgebreid verslag en meer schetsen/afbeeldingen

2023-12-15_12-31-08-2

13 dec. 2023

6 dec. 2023

OVERLEG MET DE PROVINCIE OVER DE PLANVORMING MFA

Woensdag 6 december was er een overleg met de provincie over de planvorming (eerste bevindingen) met betrekking tot de nieuwe MFA in Hengevelde.

Aanwezig waren:

 • Medewerkers RO/stedenbouw en verkeer provincie Overijssel

 • Externe adviseurs o.a. verkeerskundige, architecten en landschapsadviseurs

 • Werkgroep MFA Hengevelde

 • Gemeente Hof van Twente

img_2110

28 nov. 2023

UPDATE MFA - LOCATIEONDERZOEK / SCHETSEN

Dinsdag 28 november is er een tweede informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de beoogde locatie voor een nieuwe MFA. De bijeenkomst in Kulturhus de Marke werd goed bezocht.

Inge Broshuis opende de avond en heette namens de dorpscoöperatie Samen Hengevelde alle aanwezigen van harte welkom. In de introductie stond ze stil bij de eerste inloopavond die was georganiseerd op 28 juni jl. Tijdens deze avond op 28 juni zijn er veel tips/suggesties vanuit de omwonenden met de werkgroep MFA gedeeld. Deze zijn waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

>> Lees meer

img_2007

28 nov. 2023

7 nov. 2023

KONING WILLEM-ALEXANDER WAS VANDAAG OP WERKBEZOEK IN HENGEVELDE.

Het bezoek staat in het teken van de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de kracht en de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap. Er is uitvoerig gesproken over o.a. onze dorpscoöperatie en de plannen omtrent de realsiatie van een nieuwe MFA. Ook ging de koning in gesprek met enkele Hengeveldse ondernemers en is er gesproken over over de lokale kansen en de knelpunten rondom wonen (voor jong & oud) in Hengevelde.

26 okt. 2023

KONING BEZOEKT HENGEVELDE


Koning bezoekt Hengevelde
Zijne Majesteit de Koning bezoekt dinsdag 7 november het dorp Hengevelde in de gemeente Hof van Twente, Overijssel. Het bezoek staat in het teken van de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de kracht en de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap.

>> Lees meer op de website van ons Koninklijk Huis 

26 okt. 2023

18 okt. 2023

UPDATE MFA - LOCATIEONDERZOEK / SCHETSEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING


Opvolgend aan onze eigen locatie inventarisatie is N+L landschapsontwerpers en BCT-architecten gestart met een nader locatieonderzoek.

Parallel is onlangs in navolging op het locatieonderzoek ook gestart met het maken van enkele schetsontwerpen waarbij N+L landschapsontwerpers en BCT-architecten het programma (wensen en eisen gebruikers/verenigingen en de inbreng van de omwonenden n.a.v. bijeenkomst van 28 juni jl.) en de landschappelijke inpassing in de omgeving naar voren laten komen. Hiernaast zullen zij ons gaan ondersteunen bij het verder uitwerken van de financiële haalbaarheid.

Wij verwachten de uitkomsten van deze onderzoeken op korte termijn te kunnen presenteren.

28 juni 2023

informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie van de MFA

Woemsdag 28 juni 2023 was er een informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie van de MFA

De dorpscoöperatie Hengevelde heeft deze avond in samenwerking met de werkgroep MFA (onderdeel van de dorpscoöperatie) en de gemeente een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de beoogde locatie van de nieuwe MFA. Er was veel belangstelling voor de avond bij Herberg de Gebrande Waateren. De avond werd geleid door Miranda Mulder van Anno.Nu. Zij  adviseren en ondersteunen dorpen en kernen in participatieprocessen. 
Tijdens de avond werden onderstaande korte presentaties gegeven.
 • Participatie - rol dorpscoöperatie (Dorpscooperatie)
 • Stavaza plannen nieuwe MFA  (werkgroep MFA)
 • Rol gemeente (Gemeente Hof van Twente)
Daarna was er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen er werd gepresenteerd. De aanwezige omwonenden werden gevraagd ideeën/suggesties voor de nieuwe MFA te delen met de werkgroep en konden zelf aangeven hoe zij betrokken willen blijven bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

28 juni 2023

7 juni 2023

Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

De afgelopen periode vond – met medewerking van de gemeente, de provincie Overijssel en een extern bureau – verkenning plaats naar de meest geschikte locatie voor het realiseren van een nieuwe MFA. Dit heeft geleid tot een beoogde locatie aan de Needsestraat (zie de foto).
Beoogde locatie nieuwe multifunctionele accommodatie Hengevelde bekend

>> Lees meer op WegdamNieuws

9 maart 2023

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!

OOK OP HET PROVINCIEHUIS IN ZWOLLE ZIJN ZE AL OP DE HOOGTE VAN DE PLANNEN. STAPJE VOOR STAPJE NAAR EEN NIEUWE MFA!
Donderdagochtend was er hoog bezoek vanuit het provinciehuis in Zwolle. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek aan Kulturhus de Marke om samen met de werkgroep te sparren over de plannen voor een nieuwe MFA in Hengevelde. De in Manderveen wonende de Witte heeft in zijn portefeuille onder meer thema’s als Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie & toerisme en Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van projecten met maatschappelijk vastgoed.

Lees meer >>

9 maart 2023

1 febr. 2023

Sportverenigingen tekenen intentieverklaring om samen te komen tot één nieuwe Multifunctionele Accommodatie

Woensdag 1 februari hebben de 5 voorzitters van de grotere Hengeveldse sportverenigingen en de voorzitter van de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. “Hiermee willen we zwart op wit bevestigen dat onze neuzen dezelfde kant op staan. Essentieel in de voorbereiding van de
gezamenlijk te realiseren nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in
Hengevelde ”,  benadrukt Mark Tuinte. Hij is voorzitter van de SSGH.

Lees artikel op WN

2 sept. 2022

Onder de indruk - directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde

Image
Je weet het vast nog wel; vorig jaar rond deze tijd kwamen we massaal naar de kerk om te praten over de toekomst van Hengevelde. Die samenwerking heeft veel moois opgeleverd. Er zijn werkgroepen ontstaan en er is veel gebeurd. Ook bestuurlijk Nederland kreeg hier lucht van. Er zijn meerdere bezoeken geweest aan Hengevelde vanuit de gemeente, vanuit de provincie maar ook  vanuit politiek Den Haag. Op 2 september was de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde. Bij HEBO hebben we als werkgroep een presentatie mogen geven over onze plannen en hoe we bewonersinvloed proberen vorm te gegeven met het oog op een toekomstbestendig Hengevelde. Er werden veel vragen gesteld aan ons, en de gasten waren zichtbaar onder de indruk van wat we al bereikt hebben en waar we samen naartoe willen. 

2 sept. 2022

5 juni 2022

Commissaris van de Koning enthousiast

Gisteren bracht Commissaris van de Koning Heidema een bezoek aan Hengevelde (HEBO). Samen met kabinetschef Eiko Smid ging hij drie keer in gesprek: met het nieuwe college, met de nieuwe gemeenteraad en met inwoners die betrokken zijn bij Dynamiek Stokkum, Toekomstbestendig Hengevelde en Duurzaam Initiatief MarkeloNoord. De Commissaris vond het een informatieve middag in een zelfbewuste gemeente met inspirerende inwonersinitiatieven. Burgemeester Nauta nodige hem meteen uit voor een volgend bezoek: ‘Verget ‘t wierkom’n nich!’
Zie verslag op WN

30 mei 2022

ZOMERBRIEF VOOR DE GEMEENTE

Multifunctioneel goed doordacht
“Vlak voor de zomervakantie hebben we een flinke bijdrage geleverd aan de Zomerbrief van de gemeente Hof van Twente. Een bijdrage van een kleine 20 pagina’s dik, waarin we uitleggen waarom we gaan voor nieuwbouw van een MFA in Hengevelde. 

Keuzes in de gemeenteraad
De Zomerbrief is een nota met veel verschillende onderwerpen die de gemeenteraad in juli zicht geeft op wat er speelt in de verschillende kernen. “Komende herfst gaat de raad financiële keuzes maken of maatregelen treffen om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen.” Wil je weten wat er in het document staat over het MFA dat we hebben aangeleverd voor de zomerbrief, lees dan mee, en vertel ons wat je ervan vindt. 


30 mei 2022

6 mei 2022

Van Werkgroep “HENGEVELDE 2025-2035” en “TOEKOMSTBESTENDIG HENGEVELDE” naar Dorpscoöperatie “SAMEN HENGEVELDE”

Na de bijeenkomst in de kerk op 2 oktober, in het afgelopen najaar, zijn we met een aantal mensen van ”Toekomstbestendig Hengevelde” aangevuld met een aantal betrokken dorpsgenoten aan de slag gegaan met het thema Organisatie/Structuur/”Dorpsraad”. Oftewel: hoe kan in de toekomst de nu actieve werkgroep ”Toekomstbestendig Hengevelde” verder gaan en ingevuld worden.
Lees volledige verslag op WN

8 & 22 april 2022

Jeugd laat zich horen tijdens bijeenkomsten ‘Toekomstbestendig Hengevelde’


Op 8 en 22 april vonden bijeenkomsten plaats voor de jeugd in Hengevelde om mee te praten over de toekomst van Hengevelde. Na een uiterst succesvolle bijeenkomst op 2 oktober 2021 in de kerk, kwamen er geluiden dat de jeugd ook nadrukkelijk moet worden betrokken in de ontwikkelingen.
Lees hier het artikel op WN

8 & 22 april 2022

22 maart 2022

bijeenkomst college B&W en Werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde


Doel bijeenkomst
De afgelopen maanden zijn er meerdere themawerkgroepen opgericht. Deze themawerkgroepen zijn op basis van prioriteit (2 oktober samen bepaalt in de kerk) opgericht. Onderstaande themawerkgroepen zijn inmiddels operationeel.

 1. Wonen (werkgroep TBH – Wonen)
 2. Sport en bewegen (werkgroep TBH – MFA)
 3. Onderwijs (werkgroep TBH – Onderwijs)
 4. Dorpsraad (werkgroep TBH – Structuur)

De werkgroepen bestaan uit betrokken inwoners, afgevaardigden van betrokken verenigingen, instanties of stichtingen.

Lees hier het verslag op WN

11 jan. 2022

Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B&W uitgesteld

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

11 jan. 2022

27 okt. 2021

Vervolgstappen n.a.v. bijeenkomst in de kerk

Toekomstig Hengevelde: Hoe nu verder? Woensdag 20 oktober 2021 is de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde (TBH) bijeengekomen om gezamenlijk de vervolgstappen verder met elkaar af te stemmen.
Klik hier voor het artikel op WN (stappenplan)


2 okt. 2021

Bijeenkomst in de kerk

Toekomstbestendig Hengevelde: ‘Geen tijdperk van veranderingen, maar verandering van tijdperken’

Zaterdag was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde. Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van gesprek deze middag! In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) van een ondernemend wat Hengevelde betreft, maar ook dat er veel moest gebeuren! De bedoeling van deze middag: Dat ideeën, wensen en behoeften voor verschillende thema’s een beslissing wordt namens ons allemaal. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Of wat missen we eigenlijk nog in Hengevelde?
Lees hier artikel op WN over deze middag

2 okt. 2021

18 sept. 2021

Denk en praat mee over Hengevelde

Oproep aan heel Hengevelde om zaterdag 2 oktober 2021 in de  kerk mee te denken over de toekomst van Hengevelde.
Lees volledige artikel op WN

11 juni 2021

Prioriteit : een mFA maar niet op één van huidige lokaties

In de afgelopen maanden zijn diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan besproken. Op de huidige locaties is de ontwikkeling van een ‘multifunctionele accommodatie’ vooralsnog niet goed haalbaar. Daarom is de focus nu verlegd en de ambitie is om binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuw multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit hele traject gaat dus enkele jaren in beslag nemen. Alle betrokken partijen hebben echter wel de nadrukkelijke en gezamenlijke ambitie om dit, zo snel als kan, te realiseren. Ook de gemeente is hiervan op de hoogte.

Plannen on hold
Tot die tijd worden dan ook de noodzakelijke investeringen binnen de huidige accommodaties (voetbal, SSGH, tennis) gedaan. Op die manier blijven deze voorzieningen de eerstvolgende jaren up-to-date en goed toegankelijk voor Hengevelde.
Lees volledige artikel op WN

11 juni 2021

februari / maart 2021

Onderzoek mogelijkheden MFA op sportpark Rupertserve

Één nieuw gezamenlijk sportcomplex met MFA voor o.a. voetbal, tennis en alle binnensportverenigingen op het huidge sportpark Rupertserve. Wat zijn de mogelijkheden? Zie onderstaande presentaties en/of verslagleggingen n.a.v. enkele  bijeenkomsten met de Werkgroep Hengevelde 2535 (voorloper werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde / Dorpscooperate Samen Hengevelde)  

20 okt 2020

Hengevelde toekomstbestendig! Hoe geven we optimale invulling aan sport, onderwijs/IKC, woonzorg en cultuur?

Op wegdamnieuws.nl wordt een artikel gepubliceerd door de werkgroep Hengevelde2535. In het artikel wordt heel Hengevelde opgeroepen actief mee te denken inzake een toekomstbestendig Hengevelde. Tevens wordt de gemeenschap geinformeerd over de tot nu toe gezette stappen. Lees het volledige artikel op Wegdamnieuws.nl

20 okt 2020

27 mei 2020

College B&W in de Marke

Ondanks de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst in de Marke. Alle partijen waren het eens dat na de bijeenkomst van 30 april een onbevredigend gevoel overheerst. In dit gesprek heeft het College een duidelijke boodschap voor Hengevelde en aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren. Een verouderde sporthal, uitbreidingsproblematieken bij WTC, parkeerproblematiek rondom de Bretelerstraat, huidige renovatie/nieuwbouwplannen bij W.V.V.’34 en meerdere kantines zijn issues die momenteel spelen. De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Wellicht een interessante oplossing voor sportend Hengevelde.

30 april 2020

Videocall met College B&W

Omdat we overtuigd zijn van het belang van een visie voor deze ontwikkelingen hebben we met enige vertraging door alle coronamaatregelen op 30 april 2020 via Teams wederom gesproken met het College van B&W. Een voor de werkgroep teleurstellend gesprek waarbij duidelijk werd dat er weinig draagvlak is binnen het gemeentehuis inzake het "te omvangrijke project".

30 april 2020

27 februari 2020

En toen kwam corona

Wat nu? Hoe verder?

11 februari 2020

Eerste bijeenkomst toenmalige werkgroep Hengevelde2535 en B&W (Kulturhus de Marke )

Gesproken werd over een ambitieus plan bij Erve Smit aan de Bretelerstraat. In dit plan werd door het verplaatsen/samenvoegen van bestaande lokaties/accomdaties ruimte gecreerd voor andere plannen/projecten die nu vastlopen. Er werd o.a. gesproken over een nieuw sportcomplex met MFA, nieuwe school, Blijven wonen in Hengevelde, invulling van de kerk en een centrale plek voor zorg.


IMG 8607

11 februari 2020

8 februari 2020

Eerste plannen presenteren

Eerste bijeenkomst met betrokken verenigingen en instanties bij HEBO in de oude houtzagerij waarin een eerste aanzet werd gedeeld van een mogelijke toekomstvisie voor Hengevelde. Bij de bijeenkomst waren ca 80 personen aanwezig. Allen afgevaardigden vanuit besturen/commissies.

Eind 2019

WAT IS SLIM

Binnen Hengevelde werd er aan de spreekwoordelijke keukentafel steeds vaker gediscusseerd over de eerder gepresenteerde investeringsplannen van o.a. de SSGH, W.V.V.'34 en WTC. Nu het momentum om samen een duurzame oplossing te ontwikkelen? Een groep betrokken Hengeveldenaren (niet alleen bestuurders) denken dat het anders kan/moet. Ook de school denkt vanuit de OR mee.

Eind 2019

2018/2019 en eerder

Investeringsplannen diverse accommodaties

Zowel op sportpark Rupertserve (voetbalvelden), Kulturhus de Marke (sporthal) als op tennispark 't Root zijn verbouw/nieuwbouwplannen. Daarnaast zijn er meerdere plannen/innitiatieven binnen Hengevelde die vastlopen. Denk hierbij o.a. aan het project Blijven Wonen In Hengevelde (opgestart in 2014). Dit is "een carebrede kleinschalige woonvorm" voor mensen met een zorgbehoefte die graag willen blijven wonen in Hengevelde. De plannen voor extra tennisbanen waren er al in 2016 getuige dit artikel op WN.

Lees ook: